Ovatko seksuaalisen kaltoinkohtelun teemat nousseet esiin luokassasi? Mietityttääkö teema yleisesti? Tilaa Nuorten Exitin kouluvierailu täyttämällä alla oleva lomake!

Teemana omat rajat ja seksuaalinen kaltoinkohtelu

Oppituntien tavoitteena on vahvistaa nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja omia rajoja, sekä tarjota ajantasaista ja oikeaa tietoa nuorten oikeuksista ja vastuista. Oppitunneilla käsitellään seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja siihen liittyvää nuoria suojaavaa lainsäädäntöä. Erilaisten esimerkkitilanteiden avulla pohditaan häirinnän rajoja ja tilanteita, joissa nuoren omia rajoja on saatettu rikkoa. Oppitunneilla käsitellään myös verkossa tapahtuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua sekä verkossa jokaiselle tärkeitä turvataitoja.

Teemme kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin

Nuorten Exit tekee kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppitunteja suositellaan erityisesti kahdeksasluokkalaisille opetussuunnitelmassa olevan seksuaalikasvatuksen tueksi! Kouluvierailuja toteutetaan pääosin Helsingissä, mutta niitä voidaan tehdä myös Espoossa ja Vantaalla. Nuorten Exitin kouluvierailut ovat maksuttomia.

Kouluvierailun kesto on 45 minuuttia. Kestoa voidaan tarpeen mukaan muokata. Kouluvierailu sisältää perustiedon seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä, sekä omia rajoja turvaavasta lainsäädännöstä. Tunnin sisältöön kuuluvat myös toimintatavat seksuaalista kaltoinkohtelua kohdattaessa sekä turvataidot. Oppitunneilla pyritään poistamaan seksuaaliseen häirintään ja kaltoinkohteluun liittyviä tabuja ja uskomuksia sekä kannustamaan omista rajoista kiinni pitämiseen. Edellä mainittujen sisältöjen lisäksi kouluvierailuun voidaan sisällyttää myös toiminnallisia tehtäviä.

Yleinen ohjeistus kouluvierailuista

  • Minimimäärä oppitunteja yhden päivän/kouluvierailun ajalle on 2-4. Resurssiemme vuoksi emme voi tehdä kouluvierailuita vain yhden oppitunnin vuoksi.
  • Kouluvierailulla seksuaalisen kaltoinkohtelun teemaa käsitellään yleisesti eikä nuorilta kysytä heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan.
  • Oppitunti täydentää myönteistä seksuaaliterveyskasvatusta.
  • Oppilaille tulee kertoa etukäteen, että Nuorten Exit on tulossa pitämään oppitunnin ja että oppilaiden henkilökohtaisia asioita ei kysellä tunnin aikana. Näin taataan, että oppilailla on turvallinen tunne osallistua tunnille.
  • Opettajan on oltava läsnä tunneilla, jotta hän saa tiedon oppitunnin sisällöstä ja oppilaiden reaktioista tunnilla sekä pitää yllä järjestystä luokassa.
  • Oppitunnin lopuksi oppilailta kerätään anonyymi palaute.

Tilaa kouluvierailu

Kouluvierailun voit tilata ottamalla yhteyttä sähköpostilla kouluvierailuista vastaavaan työntekijäämme: netta at exitry.fi.