Hyppää sisältöön

Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Seksuaalinen kaltoinkohtelu tarkoittaa kaikkea vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Se on kattokäsite, joka kattaa laissa määriteltyjen seksuaalirikosten lisäksi myös muut tilanteet, joissa henkilö kokee, että hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan rikotaan.

Seksuaalista kaltoinkohtelua on muun muassa:

  • seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä vihjailu, kommentointi ja huutelu
  • luvaton koskettelu ja ahdistelu
  • epätoivotut seksiviestit ja seksuaalissävytteinen kuvamateriaali
  • uhkailu, kiristäminen, johdattelu, lahjonta, houkuttelu seksuaalisiin tekoihin
  • pakottaminen ja painostaminen seksuaalisiin tekoihin
  • seksuaalissävytteisen materiaalin luvatta kuvaaminen
  • vastineen ehdottaminen tai antaminen seksuaalisista teoista alaikäiselle (vastikkeellinen seksi, kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö)
  • seksuaaliset teot ilman molemminpuolista todellista suostumusta tai ymmärrystä
  • seksuaalinen hyväksikäyttö
  • raiskaus

Seksuaalisen kaltoinkohtelun yleisyys

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset ovat varsin yleisiä. On vaikeaa arvioida tarkkoja lukuja, sillä monet kaltoinkohtelua kokeneet eivät ilmoita asiasta viranomaisille.

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä seksuaalista häirintää on kokenut 32% ja pojista 8%. Seksuaaliväkivaltaa on kokenut 10 % tytöistä ja 4 % pojista. Tyttöjen kokeman seksuaalisen häirinnän ja väkivallan määrä on lähivuosina kasvanut.

Nuoret kohtaavat seksinostoyrityksiä verkossa ja julkisilla
paikoilla. Kouluterveyskyselyssä 8. ja 9. luokkalaisista tytöistä 4 % ja pojista 3 % vastasi, että heille oli tarjottu rahaa, tavaraa tai päihteitä vastineeksi seksistä.

Erityisen alttiita seksuaaliselle kaltoinkohtelulle ovat eri syistä haavoittuvassa asemassa olevat nuoret. Exit ry:ssä 2017-2019 toiminut Usva-hanke vahvisti havaintoja siitä, että esimerkiksi nuorilla päihteiden aktiivikäyttäjillä seksuaalinen kaltoinkohtelun kokemuksia on paljon.

Jaa somessa: