Hyppää sisältöön

Prostituutio

Sukupuolten välinen epätasa-arvo, rasismi, taloudellinen eriarvoisuus, huono-osaisuus ja vanhakantaiset sukupuoliroolit luovat ja ylläpitävät prostituutiota. Keskeinen prostituutiota luova tekijä on myös kaupallisen seksin kysyntä ja seksin ostaminen.

On perusteltua nostaa esiin prostituution kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle ja yksilöille. On ongelmallista, että seksin ostaminen määritellään kahden aikuisen henkilön väliseksi vapaaehtoiseksi sopimukseksi, johon yhteiskunnan ei pitäisi puuttua. Seksiä myyvien ihmisten valinnanvapautta heikentää usein vakavasti esimerkiksi köyhyys, monimuotoinen huono-osaisuus, aiemmat kaltoinkohtelun kokemukset, päihderiippuvuus tai mielenterveysongelmat, kun taas seksin ostajat voivat aina valita ostavatko seksiä vai eivät. Vaikka osalle seksin myyjistä prostituutio olisi täysin vapaa valinta eikä sillä olisi heille kielteisiä vaikutuksia, he ovat vähemmistö, jonka kokemukset eivät voi määritellä koko prostituutiopolitiikkaa.

Prostituutio kytkeytyy maailmanlaajuiseen, vaikeasti kitkettävään harmaaseen talouteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Eurooppaan suuntautuvassa ja Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta 56 % liittyy prostituutioon ja muuhun kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ihmiskauppa ja prostituutio ovat vahvasti sukupuolistuneita ilmiöitä. Maksullisen seksin ostajat ovat pääosin miehiä. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 95 % on tyttöjä ja naisia.

Prostituutiota, kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä ja niihin liittyvää ihmiskauppaa ylläpitävät toiminnasta saatavat merkittävät taloudelliset voitot. Laillisesti toimiva laaja seksikauppa luo markkinoita, kysyntää ja tuottoja myös laittomille seksikaupan muodoille.

Jaa somessa: