Hyppää sisältöön

Seksuaalikasvatusta pitäisi ryhtyä tarjoamaan kaikille ikäryhmille

Toisen ihmisen painostaminen seksuaaliseen kanssakäymiseen tai muuhun toimintaan ei ole missään tilanteissa hyväksyttävää.

HELSINGIN SANOMAT (19.6.) uutisoi tapauksesta, jossa kansanedustajan kerrotaan ahdistelleen ja painostaneen alaikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia seksuaalisiin tarkoituksiin. Jutun mukaan Keskusrikospoliisi on selvittänyt asiaa, mutta tutkintakynnys ei ole ylittynyt.

Seksuaaliseen häirintään ja seksuaaliväkivaltaan liittyvät tapaukset ovat tyypillisesti sellaisia, joista ilmoitetaan poliisille harvoin tai joita ei voi rikosprosessilla selvittää. Tämä ei poista sitä, että aikuisella on vastuu omasta toiminnastaan ja sen vahingollisista seurauksista. Aikuisilla on velvollisuus kunnioittaa lasten ja nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Vaikka lapsi olisi ylittänyt niin kutsutun 16 ikävuoden suojaikärajan, toisen henkilön painostaminen seksuaaliseen kanssakäymiseen tai muuhun toimintaan ei ole missään tilanteissa hyväksyttävää.

NUORET ja heidän parissaan työskentelevät kohtaavat yhä useammin groomingiksi kutsuttavia tilanteita, joissa aikuinen pyrkii houkuttelemaan lasta tai nuorta seksuaalista tarkoitusta varten. Vuorovaikutus voi alkaa neutraalina mutta muuttua seksuaalissävytteiseksi.

Aikuinen voi käyttää hyväkseen nuoren kokeilunhalua, kokemattomuutta tai tarvetta saada huomiota tai hyväksyntää. Joissakin tapauksissa houkutteluun voi liittyä myös vastikkeen, kuten lahjan, merkkivaatteen, päihteiden tai rahan, antaminen tai ehdottaminen.

Ikävä kyllä, tällaista toimintaa esiintyy yleisesti lasten ja nuorten suosimilla some-alustoilla mutta myös muualla, kuten harrastustoiminnassa. Vastuu tilanteesta on aina aikuisella. On yleistä, että lapsi tai nuori voi syyttää tapahtuneesta itseään, mikä voi estää häntä kertomasta tilanteesta eteenpäin.

NUORTEN EXIT tarjoaa 13–29-vuotiaille lapsille ja nuorille tukea ja neuvontaa seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja omien rajojen vahvistamiseen liittyen. Tärkeä osa toimintaamme on ennaltaehkäisevä ja etsivä työ nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla sekä kouluvierailut, joiden tavoitteena on kertoa nuorille oikeudesta määrittää omat rajansa ja neuvoa, kuinka puolustaa omaa ja kunnioittaa toisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Järjestömme myös kouluttaa nuorten parissa toimivia ammattilaisia näiden kysymysten puheeksi ottamisessa ja käsittelemisessä. Tarve koulutuksille on selvästi vielä nykyistä toimintaamme laajempi. Seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvää seksuaalikasvatusta pitäisi nähdäksemme ryhtyä tarjoamaan kaikille ikäryhmille kaikenlaisissa toimintaympäristöissä, jotta myös aikuisten ymmärrys aihepiiristä kasvaisi ja tilanteiden ennaltaehkäisy onnistuisi nykyistä paremmin.

Elina Aaltio

puheenjohtaja

Piia Vaara

varapuheenjohtaja

Exit – pois prostituutiosta ry

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksena 23.6.2022.

Jaa somessa: