Exit – pois prostituutiosta ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste, pdf

Exit – pois prostituutiosta ry:n vapaaehtoisrekisterin rekisteriseloste, pdf

Exit – pois prostituutiosta ry:n tapahtumailmoittautumisten rekisteriseloste, pdf

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Exit ry:n toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Rekisterinpitäjä: Exit ry

Yhteystiedot: Tallberginkatu 2 B, 4-2, 00180 Helsinki

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja, p. 0400 325 204

Rekisterin nimi: Exit ry:n toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Rekisterin tietosisältö

Mitä tietoja toimintaan osallistuvilta kerätään:

 • Exitin verkkosivujen kautta lomakkeen lähettäviltä kysytään nimi ja sähköpostiosoite. Tietojen antaminen on pakollista.
 • Nuorten Exitin Kysy & Lue – palstalle kysymyksen lähettäviltä kysytään nimimerkki ja sähköpostiosoite. Tietojen antaminen on vapaaehtoista.
 • Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja taho. Tietojen antaminen on pakollista.
 • Osan tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköposti ja taho.
 • Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kysytään sähköpostiosoite ja nimi.
 • Kahdenkeskeisessä chat-keskustelussa ei kerätä henkilötietoja. Lastensuojelu-ja rikostapauksissa henkilötietoja kysytään, ja nuoren antamat henkilötiedot säilytetään lakisääteisen ilmoitusprosessin ajan.
 • Suurin osa kyselyistä ja palautteista on nimettömiä. Mikäli kyselyn yhteydessä on arvonta, ei arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja yhdistetä kyselyissä ja palautteissa annettuun muuhun tietoon.
 • Arvontojen yhteydessä kysytään nimi ja sähköpostiosoite.  Arvontaan osallistuminen ja tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Rekisterin käyttötarkoitus

 • Verkkosivuille lähetettyjen lomakkeiden avulla kerättyjä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon.
 • Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: tiedotus, koulutusmateriaalin jakaminen, palautteen kerääminen ja laskutus.
 • Arvontojen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja käytetään yhteydenottoon.
 • Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään tiedottamiseen.
 • Lastensuojelu-ja rikostapauksissa henkilötietoja käytetään lakisääteisten ilmoituksen tekemiseen, jonka jälkeen tiedot hävitetään.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat lastensuojelu-ja rikosilmoitusasiat.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

Kyselyiden, palautteiden ja uutiskirjeen sähköinen henkilörekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

 • Koulutusten henkilötiedot säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoa varten.
 • Uutiskirjeiden sähköisessä rekisterissä tiedot säilyvät niin kauan kuin henkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.
 • Arvontoihin osallistuneiden tiedot hävitetään, kun arvonta on suoritettu.
 • Lastensuojelu-ja rikostapauksissa henkilötietoja käytetään lakisääteisten ilmoituksen tekemiseen, jonka jälkeen tiedot hävitetään.