Hyppää sisältöön

Nuorten Exit on julkaissut oppaan ammattilaisille

Toimintaohjeita ja tietoa ammattilaisille nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu” -opas tarjoaa perustiedot nuorten kohtaamasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Termillä nuori viitataan niin alaikäisiin kuin täysi-ikäisiinkin nuoriin. Seksuaalista kaltoinkohtelua käsitellään muun muassa lainsäädännön, haavoittuvuutta tuottavien tekijöiden sekä vastikkeellisen seksin näkökulmasta. Oppaassa käsitellään lisäksi seksuaalikasvatusta nuorten omien rajojen tukena sekä ohjeita, miten toimia huolen herätessä. Sisällössä on myös huomioitu työntekijän oma hyvinvointi sekä kaltoinkohteluun liittyvien ajatusten ja asenteiden pohdinta. Oppaan koostamisessa on hyödynnetty Nuorten Exitin toiminnassa vuosien varrella saatuja kokemuksia ja laadittuja materiaaleja.

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua vahvistamalla nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta sekä lisäämällä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa ja ottaa teemaa puheeksi. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla ja koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry.

Toivomme oppaan rohkaisevan aiheen esille nostamiseen. Aikuisen ei tarvitse olla seksuaalisen kaltoinkohtelun asiantuntija ottaakseen teemaa puheeksi nuorten kanssa. Taito kohdata, kuunnella ja tukea riittää. Jokainen nuorten parissa toimiva ammattilainen voi tukea nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Oppaan lisäksi muuta Nuorten Exitin tuottamaa materiaalia löydät materiaalipankista.

Jaa somessa: