ennaltaehkäisevän työn tueksi

Nuorten Exitissä kehitettyjä materiaaleja

Opas ammattilaiselle: Puhu, tunnista ja toimi – nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu (opas)

Vinkkejä seksuaalisen kaltoinkohtelun teeman käsittelyyn nuorten kanssa (yleisohje)

Teemailta nuorille omista rajoista ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, yli 13-vuotiaille (ohjelmarunko)

Iskurepla-peli, yli 13-vuotiaille (peliohjeet, pelikortit)

Hullunkuriset kohtaamiset -korttipeli, 11-13-vuotiaille (peliohjeet, pelikortit)

Lautapeli, teemana omat rajat ja seksuaalisuus, yli 13-vuotiaille (peliohjeet, pelilauta, kysymyskortit, lista auttavista tahoista)

Ohjeistus nuorille suunnatun Sexting-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus)

Ohjeistus nuorille suunnatun Vastikkeellisuus-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus)

Ohjeistus nuorille suunnatun Seurusteluväkivalta-videon purkua varten, yli 13-vuotiaille (ohjeistus)

Muiden toimijoiden materiaaleja, toimintaan nuorten kanssa

Väestöliitto: Seksuaalioikeudet nuorille (seksuaalioikeudet)

Viola ry: My space, not yours – Opas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa  (opas)

THL: Turvataitoja nuorille – Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn (opas)

asiakastyön tueksi

e-Talo: Huolilomake nuorelle väkivallan kokemusten puheeksiottoon (huolilomake)

opinnäytetöitä

Ali-Melkkilä Fanni, Holopainen Sonja 2016: Lautapeli nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin ennaltaehkäisyyn. Laurea-ammattikorkeakoulu, rikosseuraamusalan koulutusohjelma. (opinnäyte)

Mäkitalo Tanja 2016: Seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottaminen toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa. Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.  (opinnäyte)

Roti Johanna 2015: Mun kroppa ei ole kauppatavaraa – alaikäisten vastikkeellinen seksi lastensuojelun ammattilaisten näkökulmasta. Humanistinen korkeakoulu, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. (opinnäyte)

Velling Johanna 2017: Everyone has a right to knowledge – Developing culture sensitivity in sexuality education workshops. Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services. (opinnäyte)