Koulutusta sinun tiimillesi seksuaalisen kaltoinkohtelun teemasta?

Exit ry tarjoaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tunnistamisesta ja puheeksiotosta. Asiantuntemuksemme ilmiöstä liittyy nuorten sekä päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaan kaltoinkohteluun (Nuorten Exit ja Usva-hanke).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksissa käsitellään ilmiön laajuutta, lakia, tunnistamista, huolen puheeksiottoa asiakasryhmän kanssa sekä keinoja tukea ennaltaehkäisevästi seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Koulutuksien kestoa ja sisältöä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Koulutus tarjoaa työyhteisölle mahdollisuuden yhdessä paneutua kaltoinkohtelun ilmiöön ja kehittää omia käytäntöjä sen ympärillä.

Koulutuksia on järjestetty mm. lastensuojelun ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, päihdepalveluiden työntekijöille sekä asumispalveluiden ja koulujen henkilökunnalle. Kouluttajina toimivat Exit ry:n asiakastyötä tekevät ammattilaiset Nuorten Exitistä ja Usva-hankkeesta.

Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

ammattilaisten Kokemuksia koulutuksista

”Miellyttävä koulutus, asiantuntevat kouluttajat, jäi hyvä maku ja herätti paljon ajatuksia ja antoi työkaluja käytäntöön.”

”Hyvä ilmapiiri vaikean asian äärellä.”

”Koulutettavien kohtaamat asiakkaat ja heidän tilanteet otettiin hyvin huomioon ja keskustelua pystyttiin käymään juuri meidän työn näkökulmasta.”

“Auttoi löytämään sanoja huolen puheeksi ottamisessa.”

Yhteydenotot

koulutukset nuorten parissa toimiville

Nuorten Exit 

p. 045 895 3279

info at exitry.fi

koulutukset päihdetyössä toimiville

Projektipäällikkö Anniina Piiroinen

p. 044 7790600

anniina.piiroinen at exitry.fi