Hyppää sisältöön

Usva

Vuosina 2017-2019 nuorten aikuisten päihteiden aktiivikäyttäjien parissa työskennellyt Usva-hanke jalkautui matalan kynnyksen päihdepalveluihin tarjoamaan tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin. Hanketta koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry ja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Usva-hankkeessa kehitettiin toimintamalli seksuaalista kaltoinkohtelua kokeiden päihteiden aktiivikäyttäjien tukemiseen matalan kynnyksen palveluissa. Toimintamalli on saatavilla Innokylässä.

Hankkeen päättyessä julkaistiin myös Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja puheeksiotto – opas ammattilaisille. Tiedetään, että aktiivinen päihteidenkäyttö lisää todennäköisyyttä kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua. Päihteiden aktiivikäyttäjillä on usein haasteita päästä oikean avun piiriin. On tärkeää, että seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista voidaan kysyä ja puhua kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa.

Oppaan tarkoituksena on helpottaa ammattilaisten työtä seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja puheeksiotossa. Materiaali oppaaseen on tuotettu Usva-hankkeen havainnoista ja tuloksista eri päihdepalveluiden yksiköissä. Oppaan tarjoamat ohjeet ja esimerkit soveltuvat työskentelyyn erityisesti yli 18-vuotiaiden päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa.

Jaa somessa: