Hyppää sisältöön

Päättyneet hankkeet

Usva -hanke

Vuosina 2017-2019 nuorten aikuisten päihteiden aktiivikäyttäjien parissa työskennellyt Usva-hanke jalkautui matalan kynnyksen päihdepalveluihin tarjoamaan tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin. Hanketta koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry ja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Usva-hankkeessa kehitettiin toimintamalli seksuaalista kaltoinkohtelua kokeiden päihteiden aktiivikäyttäjien tukemiseen matalan kynnyksen palveluissa. Toimintamalli on saatavilla Innokylässä.

Hankkeen päättyessä julkaistiin myös Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja puheeksiotto – opas ammattilaisille. Tiedetään, että aktiivinen päihteidenkäyttö lisää todennäköisyyttä kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua. Päihteiden aktiivikäyttäjillä on usein haasteita päästä oikean avun piiriin. On tärkeää, että seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista voidaan kysyä ja puhua kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa.

Oppaan tarkoituksena on helpottaa ammattilaisten työtä seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja puheeksiotossa. Materiaali oppaaseen on tuotettu Usva-hankkeen havainnoista ja tuloksista eri päihdepalveluiden yksiköissä. Oppaan tarjoamat ohjeet ja esimerkit soveltuvat työskentelyyn erityisesti yli 18-vuotiaiden päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa.

Disrupt Demand -hanke

Disrupt Demand –hankkeen tarkoituksena oli edistää prostituution ja ihmiskaupan vähentämistä niiden kysyntään puuttumalla. Hankkeessa kartoitettiin ja vertailtiin kuuden EU-maan tilanteita prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseen liittyvän lainsäädännön, viranomaiskäytäntöjen ja kansalaisjärjestötoiminnan osalta.

Disrupt Demand –hankkeessa oli mukana yhteistyökumppanijärjestöt Ranskasta, Liettuasta, Irlannista, Ruotsista, Suomesta ja Kyprokselta. Hanke toimi Exit ry:ssä vuosina 2017-2018 ja sitä rahoitti EU-komissio. Lisäksi Exit ry sai Suomessa tapahtuvaan hankkeen toimintaan avustuksen Kari Mattilan säätiöltä.

Prostituutio ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa koskettaa erityisesti naisia ja tyttöjä. Eurooppaan suuntautuvassa ja Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta 67 % liittyy prostituutioon ja muuhun kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 96 % on tyttöjä ja naisia. (Eurostat 2015).

Prostituution kysyntää vähentämällä voidaan myös vähentää seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää ihmiskauppaa. Euroopan maista Ranska ja Irlanti ovat kriminalisoineet seksin ostamisen lähivuosina. Disrupt Demand -hankkeessa tarkasteltiin erityisesti seksin oston kieltämistä ja sen vaikutuksia prostituutioon ja prostituutioon liittyvään ihmiskauppaan Euroopassa.

Suomen osittainen seksinostokielto, jossa seksin ostaminen on kielletty parituksen ja ihmiskaupan uhreilta, ei ole ollut toimiva väline prostituution ja ihmiskaupan kysynnän vähentämiseksi. Kysyntää vähentäisi tehokkaammin se, että seksin ostaminen kiellettäisiin kokonaan. Samalla on tärkeää, että seksin myyjiä ei rangaista. Seksin myynnin kieltäminen heikentää prostituutiossa olevien ihmisten asemaa.

Lue lisää Disrupt Demand –hankkeesta ja sen tuloksista!

Jaa somessa: