Hyppää sisältöön

Disrupt Demand

Disrupt Demand –hankkeen tarkoituksena oli edistää prostituution ja ihmiskaupan vähentämistä niiden kysyntään puuttumalla. Hankkeessa kartoitettiin ja vertailtiin kuuden EU-maan tilanteita prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseen liittyvän lainsäädännön, viranomaiskäytäntöjen ja kansalaisjärjestötoiminnan osalta.

Disrupt Demand –hankkeessa oli mukana yhteistyökumppanijärjestöt Ranskasta, Liettuasta, Irlannista, Ruotsista, Suomesta ja Kyprokselta. Hanke toimi Exit ry:ssä vuosina 2017-2018 ja sitä rahoitti EU-komissio. Lisäksi Exit ry sai Suomessa tapahtuvaan hankkeen toimintaan avustuksen Kari Mattilan säätiöltä.

Prostituutio ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa koskettaa erityisesti naisia ja tyttöjä. Eurooppaan suuntautuvassa ja Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta 67 % liittyy prostituutioon ja muuhun kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 96 % on tyttöjä ja naisia. (Eurostat 2015).

Prostituution kysyntää vähentämällä voidaan myös vähentää seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää ihmiskauppaa. Euroopan maista Ranska ja Irlanti ovat kriminalisoineet seksin ostamisen lähivuosina. Disrupt Demand -hankkeessa tarkasteltiin erityisesti seksin oston kieltämistä ja sen vaikutuksia prostituutioon ja prostituutioon liittyvään ihmiskauppaan Euroopassa.

Suomen osittainen seksinostokielto, jossa seksin ostaminen on kielletty parituksen ja ihmiskaupan uhreilta, ei ole ollut toimiva väline prostituution ja ihmiskaupan kysynnän vähentämiseksi. Kysyntää vähentäisi tehokkaammin se, että seksin ostaminen kiellettäisiin kokonaan. Samalla on tärkeää, että seksin myyjiä ei rangaista. Seksin myynnin kieltäminen heikentää prostituutiossa olevien ihmisten asemaa.

Lue lisää Disrupt Demand –hankkeesta ja sen tuloksista!

Jaa somessa: