Hyppää sisältöön

Toiminta

Exit – pois prostituutiosta ry on perustettu vuonna 2008. Exit ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn sekä tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa toimintaa on tehty vuodesta 2010 (Nuorten Exit). Exit ry:n toimisto sijaitsee Helsingissä.

Exit ry:n toimintaan kuuluu myös monipuolista hanketoimintaa, joista viimeisimmät ovat olleet päihteiden aktiivikäyttäjien parissa toiminut Usva-hanke ja prostituution kysynnän vähentämiseen kuudessa EU-maassa toiminut Disrupt Demand -hanke.

Toimintavuosien aikana on vahvistunut ymmärrys siitä, että seksuaalisen kaltoinkohtelu, vastikkeellinen seksi ja prostituutio ovat ilmiöinä linkittyneitä toisiinsa. Exit pois prostituutiosta ry:n toiminnan tavoitteena on kehittää sekä ennaltaehkäiseviä työmuotoja että tukityötä.

Ennaltaehkäisevän työn ja tukityön lisäksi Exit ry osallistuu prostituutiosta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimii asiantuntijana seksuaaliseen kaltoinkohteluun, prostituutioon ja ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä.

Pelottelun ja uhkakuvien sijaan Exit ry:n toiminnassa vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten omia rajoja ja kykyä toimia. Puhumalla asioista rohkeasti puretaan myyttejä ja vähennetään kaltoinkohteluun liittyviä häpeän kokemuksia. Ydinasiaksi on noussut ymmärrys siitä, että seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin ennaltaehkäiseminen edellyttää auttamistyön lisäksi sitä, että nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tietämystä seksuaalioikeuksista vahvistetaan.

Exit – pois prostituutiosta ry:n toimintakertomus 2021

Exit – pois prostituutiosta ry:n toimintakertomus 2020

Exit – pois prostituutiosta ry:n toimintakertomus 2019

Exit – pois prostituutiosta ry:n toimintakertomus 2018

Jaa somessa: