Exit – pois prostituutiosta ry:n toiminnoissa on vuosittain sosiaali-ja terveysalan loppuvaiheen harjoittelijoita. Harjoittelu on mahdollista toteuttaa joko nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevässä Nuorten Exitissä, tai nuorten aikuisten päihteidenkäyttäjien parissa toimivassa Usva –hankkeessa.

Harjoittelu Exit ry:ssä tarjoaa mahdollisuuden merkityksellisiin, itsenäisiin ja vastuullisiin työtehtäviin

Harjoittelu sopii viimeiseksi harjoitteluksi esimerkiksi sosionomiopinnoissa. Työharjoittelun kesto ja alkamisen ajankohta ovat sovittavissa ja työajat ovat vaihtelevasti päivä- ja iltatyöaikoja.

Pienessä ja innovatiivisessa yhteisössä toimivat toiminnanjohtajan lisäksi kolme Nuorten Exitin työntekijää, kaksi Usva –hankkeen työntekijää, sekä vapaaehtoisia. Harjoittelu Exit ry:ssä tarjoaa mahdollisuuden itsenäisiin ja vastuullisiin työtehtäviin mukavassa tiimissä.

 

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua

Nuorten Exitin tavoitteena on ennaltaehkäistä nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä. Ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan verkossa, kouluissa, jalkautumalla, sekä kouluttamalla ammattilaisia. Asiakastyötä tehdään seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneiden, sekä heidän läheistensä parissa pääosin verkon välityksellä. Asiakastyö on luonteeltaan neuvontaa ja palveluohjausta.

Harjoittelijan tehtävät

Harjoittelija on mukana toteuttamassa ja kehittämässä nuorten parissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä, sekä asiakastyötä. Harjoittelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, aikaisempaa sosiaali- tai nuorisotyön kokemusta, sekä erityistä kiinnostusta seksuaalisen kaltoinkohtelun tematiikkaa kohtaan. Edellytämme kiinnostusta ja rohkeutta tarttua ennaltaehkäisevään työhön verkossa. Hyvät tietotekniset taidot katsotaan eduksi. Päivittäiset työtehtävät vaihtelevat pitäen sisällään mm. verkkotyön eri toimintoja, bloggaamista, tapahtumia, materiaalien uudistusta ja nuorten neuvontaa.

Kiinnostuitko? Mahtavaa, ota yhteyttä!

Jos harjoittelupaikka Nuorten Exitissä kiinnostaa, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus, josta käy hyvin selville sekä omasi, että koulun asettamat tavoitteet harjoittelulle, sekä CV.

  • Käy tutustumassa työhömme osoitteessa nuortenexit.fi
  • Somesta löydät meidät tunnuksella @nuortenexit (FB, Instagram, Twitter).
  • Yhteydenotot ja lisätiedot: info at exitry.fi

 

Usva –hanke toimii nuorten päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaaman kaltoinkohtelun teeman parissa 

Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli nuoriin aikuisiin päihteidenkäyttäjiin kohdistuneen seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun, sekä vastikkeellisen seksin tunnistamiseksi ja puheeksiottamiseksi matalankynnyksen päihde- ja asunnottomuuspalveluissa.

Hankkeen tavoitteena on nostaa päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaa kaltoinkohtelua keskusteluun ja rakentaa siltoja avun ja tuen saamiseksi. Toiminnan myötä koulutetaan, sekä tuotetaan materiaaleja niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Hankkeessa toteutetaan myös asiakkaan omia rajoja vahvistavaa, yksilömuotoista asiakastyötä.

Harjoittelijan tehtävät

Harjoittelija on mukana toteuttamassa ja kehittämässä hankkeen eri toimintamuotoja. Harjoittelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, aikaisempaa sosiaali- tai nuorisotyön kokemusta, sekä erityistä kiinnostusta nuorten aikuisten päihteidenkäyttäjien parissa tehtävää työtä ja seksuaalisen kaltoinkohtelun tematiikkaa kohtaan.

Päivittäiset työtehtävät pitävät sisällään mm. materiaalien tuottamista, koulutusjärjestelyjä, sekä hankkeessa kehitettyjen toimintojen mallintamista. Harjoittelu Usva –hankkeessa tarjoaa näköalapaikan hanketyöskentelyyn ja uuden toimintamallin pilotoimisen eri vaiheisiin.

Ota yhteyttä!

Jos harjoittelupaikka Usva –hankkeessa kiinnostaa, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus, josta käy hyvin selville sekä omasi, että koulun asettamat tavoitteet harjoittelulle, sekä CV.

  • Yhteydenotot ja lisätiedot: anniina.piiroinen at exitry.fi