Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään toimintamallia nuoriin aikuisiin päihteidenkäyttäjiin kohdistuneen seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan, kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tunnistamiseksi ja puheeksiottamiseksi matalankynnyksen päihde- ja asunnottomuuspalveluissa. Hanketta koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry ja rahoittaa Sosiaali-ja terveysministeriö veikkauksen tuotoilla

Usva tarjoaa Tukea päihteiden aktiivikäyttäjille seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin

Hankkeen työntekijät jalkautuvat asiakasryhmän omiin toimintaympäristöihin tarjoamaan tukea ja neuvontaa. Tarjottava tuki on nimetöntä, luottamuksellista ja lyhytkestoista yksilötukea sekä saattamista ja ohjaamista asiakkaan tarvitsemiin palveluihin. Tuki on asiakaslähtöistä ja asiakkaan omia rajoja vahvistavaa.

Tällä hetkellä asiakkaita kohdataan matalankynnyksen toimintapaikoissa. Tukea tarjotaan Sininauha Oy:n toimintakeskus Spotista joka tiistai klo 13-15. Lokakuusta lähtien työntekijämme ovat tavattavissa myös Espoon terveysneuvontapiste Linkissä aina torstai-iltapäivisin klo 13-15. Tämän lisäksi työntekijät tavoittaa ennalta määriteltyinä ajankohtina muista matalan kynnyksen toimintaympäristöistä. Hankkeen työntekijöitä voi lähestyä puhelimitse tai WhatsApp-viestillä tapaamisen sopimiseksi.

Hankkeen tavoitteena on nostaa päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaa kaltoinkohtelua keskusteluun sekä rakentaa siltoja apuun ja tukeen

Hanketta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä Pääkaupunkiseudun päihde- ja asunnottomuuspalveluiden kanssa ja heidän toimintaansa tukien. Hankkeen alussa on kartoitettu keskeisimmät yhteistyökumppanit ja kohderyhmän tarpeet.

Hankkeen tavoitteena on nostaa päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaa kaltoinkohtelua keskusteluun ja rakentaa siltoja avun ja tuen saamiseksi. Toiminnan myötä koulutetaan sekä tuotetaan materiaaleja niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Tähän mennessä hankkeen työntekijät ovat kouluttaneet seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottamisesta keskeisimmät matalan kynnyksen yhteistyökumppanit.

Myös ennaltaehkäisevää omia rajoja ja itsemääräämisoikeutta vahvistavaa ryhmätoimintaa ja työparityöskentelyä muiden tahojen kanssa kehitetään tarpeen mukaan hankkeen toimintavuosina.

Jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja psykososiaaliseen tukeen

Haluamme luoda toimintamalleja, joiden avulla myös erityisen haavoittuvissa elämäntilanteissa olevilla on mahdollisuus saada tietoa ja tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa.

Toivomme rohkeita yhteydenottoja hankkeeseen liittyvissä tarpeissa ja huomioissa.

yhteystiedot

Projektipäällikkö Anniina Piiroinen
p. 044 779 0600
anniina.piiroinen at exitry.fi