• Euroopan komission rahoittama kansainvälinen yhteistyöhanke Distrupt Demand (2017-2019). Projektia koordinoi Immigration Council of Ireland. Hankkeeseen liittyen tulossa vuosien 2018-2019 aikana Exit ry:n kansallinen seminaari ja raportti.

 

 

 

  • Seksuaalisen kaltoinkohtelun asiantuntija.