Exit – pois prostituutiosta ry on perustettu vuonna 2008. Exit ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn sekä tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa toimintaa on tehty vuodesta 2010 (Nuorten Exit), vuonna 2017 toiminta laajentui päihteiden aktiivikäyttäjien parissa toimivan Usva – hankkeen muodossa. Teemme työtä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, inhimillisen turvallisuuden ja koskemattomuuden edistämiseksi.

 

nuorten exit

Nuorten Exit ennaltaehkäsee nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä.

 

 

usva-hanke

Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään toimintamallia nuoriin aikuisiin päihteidenkäyttäjiin kohdistuneen seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan, kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tunnistamiseksi ja puheeksiottamiseksi matalankynnyksen päihde- ja asunnottomuuspalveluissa.

muu toiminta

Euroopan komission rahoittama kansainvälinen yhteistyöhanke Distrupt Demand (2017-2019).

Laajaa vaikuttamis-ja verkostoyhteistyö.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun asiantuntija.