Usva-hankkeen opas ammattilaisille on julkaistu

 

Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja puheeksiotto – opas ammattilaisille julkaistiin marraskuussa 2019. Oppaan tarkoitus on helpottaa ammattilaisten työtä seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja puheeksiotossa. Materiaali oppaaseen on tuotettu vuosina 2017-2019 toimineen Usva-hankkeen havainnoista ja tuloksista eri päihdepalveluiden yksiköissä. Hanketta koordinoi Exit ry ja rahoitti sosiaali-ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Oppaan tarjoamat ohjeet ja esimerkit soveltuvat työskentelyyn erityisesti yli 18-vuotiaiden päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa. Tiedetään, että aktiivinen päihteidenkäyttö lisää todennäköisyyttä kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua. Päihteiden aktiivikäyttäjillä on usein haasteita päästä oikean avun piiriin. On tärkeää, että seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista voidaan kysyä ja puhua kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa.