Avoin työpaikka: suunnittelija Usva-hankkeeseen

Exit – pois prostituutiosta ry hakee toimistoonsa Helsinkiin

USVA-HANKKEESEEN SUUNNITTELIJAA

kesäkuusta 2019 alkaen hankkeen päättymiseen 31.12.2019 asti

Työ on kokoaikainen, 38 h/viikko. Työ voi sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä.

Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään toimintamallia päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaaman seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamiseksi. Hanke jalkautuu pääkaupunkiseudulla kohderyhmälle suunnattuihin matalan kynnyksen toimintaympäristöihin tarjoamaan asiakkaille tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin. Usva-hanketta koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry ja hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Suunnittelija tekee asiakastyötä päihteiden aktiivikäyttäjien parissa ja toimii projektipäällikön työparina ammattilaisten kanssa tehtävässä työssä ja hankkeen loppuunsaattamiseen liittyvissä työtehtävissä. Suunnittelija osallistuu projektipäällikön tukena hankkeen tuloksia esittelevien tilaisuuksien järjestämiseen ja materiaalien laatimiseen, verkostoyhteistyöhön, hankkeen arviointiin ja loppuraportin tuottamiseen.

Suunnittelijan tehtävässä tarvitaan kykyä päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa tehtävään yksilöasiakastyöhön ja työskentelyyn matalan kynnyksen toimintaympäristöissä, erinomaisia sosiaalisia taitoja ja tiimityötaitoja, aktiivista työotetta, ymmärrystä matalan kynnyksen palvelujärjestelmästä sekä ymmärrystä etsivästä työstä ja jalkautuvasta työstä työotteena.

Haemme tehtävään sosiaali- tai terveysalan tutkinnon suorittanutta ammattilaista. Eduksi katsotaan kokemus työstä päihteiden aktiivikäyttäjien parissa. Eduksi katsotaan myös kokemus väkivaltatyöstä ja lisäkoulutus tai kokemus kriisituesta. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Tarjoamme innostuneen ja kehittämismyönteisen työpaikan. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjen TES:n palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 5. Työ alkaa kesäkuussa 2019 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian sen jälkeen.

Pyydämme lähettämään hakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse 27.5.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: toiminnanjohtaja@exitry.fi.

Haastattelut tehtävää varten järjestetään ti 4.6. klo 14.00-19.00 välisenä aikana.

Lisätiedot työn sisällöstä: projektipäällikkö Anniina Piiroinen p. 044 779 0600
Lisätiedot työsuhteesta: toiminnanjohtaja Lotta Viinikka p. 0400 325204