Avoin työpaikka: projektipäällikkö Usva-hankkeeseen

Exit – pois prostituutiosta ry hakee toimistoonsa Helsinkiin

USVA-HANKKEESEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävä on sijaisuus 1.8.2019 alkaen ja kestää hankkeen päättymiseen 31.12.2019 asti.

Työ on kokoaikainen, 38 h/viikko. Työ voi sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä.

Usva-hankkeessa (2017-2019) kehitetään toimintamallia päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaaman seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamiseksi. Hanke jalkautuu kohderyhmälle suunnattuihin matalan kynnyksen toimintaympäristöihin pääkaupunkiseudulla tarjoamaan asiakkaille tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin. Usva-hanketta koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry ja hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen sisällöstä, arvioinnista, tavoitteiden saavuttamisesta sekä hankkeeseen liittyvästä raportoinnista ja talousarvion seuraamisesta. Projektipäällikkö toimii hankkeen tiiminvetäjänä ja hankkeessa työskentelevän suunnittelijan työparina asiakastyössä sekä jalkautuvassa työssä. Projektipäällikön vastuulla on Usva-hankkeen teemoihin liittyvä verkostoyhteistyö, ammattilaisten kouluttaminen ja vaikuttamistyö.

Hankkeen viimeisenä syksynä projektipäällikön työtehtävissä korostuvat hankkeen loppuunsaattamisen liittyvät työtehtävät: toimintamallin viimeistely, hankkeen tuloksia esittelevien koulutusseminaarien järjestäminen ja loppuraportin laatiminen.

Haemme tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanutta ammattilaista, jolla on päihdetyön ja siihen liittyvän palvelujärjestelmän tuntemusta ja kokemusta sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä. Eduksi katsotaan korkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalalta ja kokemus kouluttamisesta, eduksi katsotaan myös lisäkoulutus tai kokemus kriisituesta tai väkivaltatyöstä. Lisäksi edellytetään projektinhallintataitoja, ymmärrystä hankkeen arvioinnista ja raportoinnista.

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä riittävää englannin kielen taitoa. Tarjoamme innostuneen ja kehittämismyönteisen työpaikan. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Tehtävä sijoittuu sosiaalialan järjestöjen TES:n palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 6. Työ alkaa 1.8.2019 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Haastattelut tehtävää varten järjestetään ti 28.5. klo 17.00-20.00 välisenä aikana.

Pyydämme lähettämään hakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse 23.5.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: toiminnanjohtaja@exitry.fi.

Lisätiedot työn sisällöstä: projektipäällikkö Anniina Piiroinen p. 044 779 0600
Lisätiedot työsuhteesta: toiminnanjohtaja Lotta Viinikka p. 0400 325204