Exit – pois prostituutiosta ry mukana hankkeessa ihmiskaupan ja prostituution kysynnän vähentämiseksi

 

Exit – pois prostituutiosta ry on ollut mukana Euroopan komission rahoittamassa Disrupt Demand –hankkeessa vuosina 2017-2018. Hankkeen tarkoituksena on prostituution ja ihmiskaupan vähentäminen niiden kysyntään puuttumalla. Hankkeessa on kartoitettu ja vertailtu kuuden EU-maan tilanteita prostituution ja ihmiskaupan vähentämiseen liittyvän lainsäädännön, viranomaiskäytäntöjen ja kansalaisjärjestötoiminnan osalta. Disrupt Demand –hankkeessa on ollut mukana järjestöt Ranskasta, Liettuasta, Irlannista, Ruotsista, Suomesta ja Kyprokselta.

Prostituutio ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa koskettaa erityisesti naisia ja tyttöjä. Eurooppaan suuntautuvassa ja Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta 67 % liittyy prostituutioon ja muuhun kaupalliseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista 96 % on tyttöjä ja naisia. (Eurostat 2015). Prostituution kysyntää vähentämällä voidaan myös vähentää seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvää ihmiskauppaa. Euroopan maista Ranska ja Irlanti ovat kriminalisoineet seksin ostamisen lähivuosina. Disrupt Demand -hankkeessa tarkasteltiin erityisesti seksin oston kieltämistä ja sen vaikutuksia prostituutioon ja prostituutioon liittyvään ihmiskauppaan Euroopassa.

”Suomen osittainen seksinostokielto, jossa seksin ostaminen on kielletty parituksen ja ihmiskaupan uhreilta, ei ole ollut toimiva väline prostituution ja ihmiskaupan kysynnän vähentämiseksi. Kysyntää vähentäisi tehokkaammin se, että seksin ostaminen kiellettäisiin kokonaan. Samalla on tärkeää, että seksin myyjiä ei rangaista. Seksin myynnin kieltäminen heikentää prostituutiossa olevien ihmisten asemaa”, kommentoi Exit – pois prostituutiosta ry:n hallituksen puheenjohtaja Laura Rapo.

Exit – pois prostituutiosta ry on 10 vuotta toiminut järjestö, jonka arvoja ovat feminismi, seksuaalinen itsemääräämisoikeus, rohkeus, osallisuus ja vastuullisuus. Exitin tavoitteena on vähentää seksuaalista kaltoinkohtelua, vastikkeellista seksiä ja prostituutiota Suomessa. Tällä hetkellä Exit työskentelee erityisesti nuorten ja päihteiden käyttäjien parissa auttaen niitä, jotka ovat kohdanneet seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä tai tarvitsevat muuten tukea seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa.

Lisätietoja Disrupt Demand –hankkeesta
Lisätietoja Exit – pois prostituutiosta ry:stä

 

Yhteydenotot:

Exit ry / toiminnanjohtaja Lotta Viinikka
p. 0400 325204
sähköposti. toiminnanjohtaja@exitry.fi

 

Tiedote pdf-muodossa:
Exit – pois prostituutiosta ry mukana hankkeessa ihmiskaupan ja prostituution kysynnän vähentämiseksi