Nuorille suunnattu chat avoinna

Nuorten Exitin tiimi on uudistunut ja nuorille suunnattu chat on jälleen avoinna! Nuorten Exitin chat auki tiistaisin klo 16-18 ja torstaisin klo 14-16. Tuemme nuoria kaikissa omiin rajoihin, seurusteluun, seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja vastikkeelliseen seksiin liittyvissä tilanteissa. Tukemme on kuuntelemista, neuvontaa, palveluohjausta – mitä sitten nuori tarvitseekin. Palvelu on suunnattu 13-29-vuotiaille nuorille. Kysy ja lue -palsta on suljettu toistaiseksi. Tutustu myös palvelumme periaatteisiin.

Tilaa kouluvierailu, koulutus tai kysy konsultaatiota

Kouluvierailuilla tuodaan nuorille tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, häirinnästä ja vastikkeellisesta seksistä. Oppitunnit käsittelevät seksuaalista itsemääräämisoikeutta, seksuaalista kaltoinkohtelua sekä omia rajoja turvaavaa lainsäädäntöä. Tunneilla pohditaan seksuaalisen häirinnän rajoja, ja toimintatapoja erilaisissa seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa. Niillä käsitellään myös verkossa tapahtuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua sekä verkossa jokaiselle tärkeitä turvataitoja. Nuorten Exit tekee kouluvierailuja yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Oppitunteja suositellaan erityisesti kahdeksasluokkalaisille opetussuunnitelmassa olevan seksuaalikasvatuksen tueksi! Kouluvierailuja toteutetaan pääosin Helsingissä, mutta niitä voidaan tehdä myös Espoossa ja Vantaalla. Nuorten Exitin kouluvierailut ovat maksuttomia.

Nuorten Exit tarjoaa myös koulutuksia ja konsultaatiota, ole rohkeasti yhteydessä! Nuorten Exit kouluttaa seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin teemoista. Koulutukset räätälöidään ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Koulutukset kestävät vähintään 45 minuuttia ja niissä käsitellään ilmiön yleisyyttä, lakia, tunnistamista ja huolen puheeksiottoa. Koulutuksissa on mahdollisuus paneutua johonkin erityisteemaan kuten päihteisiin ja seksuaaliseen kaltoinkohteluun tai verkossa tapahtuvan kaltoinkohtelun eri muotoihin. Työskentelyssä käytetään toiminnallisia menetelmiä kuten case-työskentelyä. Koulutuksia on järjestetty lastensuojelun ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, kuraattoreille ja kirkon erityisnuorisotyöntekijöille. Kouluttajina toimivat Nuorten Exitin ammattilaiset.

 

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille!